Philippines National Antham

National Anthem of Philippines

Bayang magiliw,
Perlas ng silanganan,
Alab ng puso,
Sa dibdib mo'y buhay.
Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.


English Translation

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and seas;
Do we behold thy radiance, feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all hearts
Its sun and stars alright,
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might.

Beautiful land of love, oh land of light,
In thine embrace 'tis rapture to lie;
But it is glory ever when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die


 

Independence Day of various Countries
Argentina Australia Belgium Brazil Canada Columbia Costa Egypt France Germany
India Iran Ghana Kenya Macedonia Malaysia New Zealand Nigeria North Korea Norway
Pakistan Peru Russia Saudi Arabia Srilanka South Africa South Korea USA Zimbabwe

This website is up for sale at $3,000.00. Please contact 9811053538 for further details.